1. Не можна підвищувати голос на пацієнта, однак слід чітко наголосити, що ви виконуєте службові обов’язки, які на вас покладено керівництвом.

2. У випадку виникнення претензії щодо якості надання медичної допомоги або умов перебування у лікувальному заладі, запропонуйте йому звернутися з цього приводу до керівництва закладу в письмовій формі.

3. У випадку відсутності позитивного ефекту та наростання конфліктної ситуації слід дотримуватися наступної тактики дій:

3.1. Зберіть якомога більше свідків вашого спілкування – колег, допоміжний персонал, інших пацієнтів;

3.2. За можливості зробити аудіозапис вашої з пацієнтом розмови (відкрито з вказанням часу та мети проведення запису);

3.3. Викликати правоохоронні органи.

3.4. Зробити відповідний запис в медичній документації та проінформувати свого керівника службовою запискою, у якій буде викладено суть «непорозуміння»

За умови дотримання даного алгоритму дій можна подати скаргу до прокуратури або заяву до суду з захистом права на повагу до гідності та честі людини.